O DRUŠTVENO-KORISNOM UČENJU ZA OKOLIŠ 

NAČELA DRUŠTVENO-KORISNOG UČENJA

REALNOST

STVARNA POTREBA

Vrlo je važno da je angažman studenata usklađen s realnim potrebama i problemima te da polazi od stvarnih potreba i problema partnera. U skladu s nastavnim ciljevima i s vansveučilišnim partnerom dogovaraju se konkretne zadaće i ciljevi projekta DKU-a.

RECIPROČNOST

NAČELO UZAJAMNOSTI

Načelo recipročnosti omogućuje da svi dionici DKU-a podjednako budu na dobitku: studenti, visokoškolska ustanova i vanjski partner. Studenti stječu važna praktična iskustva te socijalne kompetencije i snažnije se senzibiliziraju za probleme u svojoj sredini. U interakciji s društvom, akademsko obrazovanje i znanstveno istraživanje povezuju se s pitanjima, problemima i izazovima civilnog društva. Visokoškolske ustanove otvaraju se i uključuju u svoje društveno okružje, a partneri u DKU-u dobivaju znanstveno utemeljenu podršku.

REFLEKSIJA

VEZA ZNANJA I DJELOVANJA

Jedno od načela DKU-a redovito je promišljanje (refleksija) u kojemu se praktična iskustva razmatraju u kontekstu akademskog učenja te u kojem se gradi most između teorije i prakse. Tako se stječe uvid u poveznicu teorijskih sadržaja i njihove praktične relevantnosti. Navedeno omogućuje temeljitije razumijevanje stručnih sadržaja te, osim toga, navodi studente na razmišljanje o sebi i o vlastitoj slici struke. Ciljana pitanja potiču ih da nanovo razmisle o situacijama i aktivnostima programa DKU-a te o o svojim utiscima i vrednuju nova iskustva i vještine. Osim navedenoga, studenti mogu obraditi i međusobno razmijeniti iskustva stečena u praktičnoj primjeni znanstvenih spoznaja. Refleksija „povezuje učenje i društvenu korist te predstavlja ključ koji u projektima DKU-a studentima omogućuje učenje kroz iskustvo“.

DKU PRIRUČNIK

Screenshot 2020-04-21 at 11.37.32.png