Prilog o projektu "Ne budi kao noj"

 

HRT, 5. ožujka 2020.

U sklopu "PAZI!" projekta studenti Pravnog, Ekonomskog, Kemijsko-tehnološkog i Filozofskog fakulteta izradili su internetsku platformu za lakše pronalaženje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Ukupno je u projekt  bilo uključeno trideset i troje studenata - njih još 400 Udruga Sunce Split informirala je o svome radu.

Prilog o projektu "Ne trpaj sve u isti koš" 

 

HRT, 17. veljače 2020.
 

U sklopu "PAZI!" projekta studentice Pravnog i Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu su uz pomoć mentora iz Udruge Sunce Split postavile spremnike za plastiku, papir i miješani komunalni otpad na ukupno pet fakulteta i jedno učilište u Splitu.

Prilog o "PAZI!" konferenciji

 

Mreža danas, Mreža TV, 29. studenog 2018., od 21:17
 

Udruga Sunce Split u suradnji s partnerima organizirala je 1. Konferenciju o društveno-korisnom učenju na Sveučilištima kojoj je cilj razmjena postojećih znanja i iskustava o provedbi društveno-korisnog učenja kao i umrežavanje provoditelja programa društveno-korisnog učenja u Hrvatskoj. Konferencija se organizirala unutar ESF projekta „PAZI! – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! – programi društveno-korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj“.

MEDIJSKA POJAVLJIVANJA

prilog o pazi konferenciji.jpg
u universitasu.png
ne budi kao noj.png
ne_trpaj_sve_u_isti_koš.jpg