KAKO SE UKLJUČITI?

Za sve informacije o načinima uključivanja, partnerskim fakultetima i mentorima kontaktiraj mailom Margitu ili Gabrijelu na:

margita.radman@sunce-st.org

gabrijela@sunce-st.org
 

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Obala hrvatskog narodnog preporoda 7, 21000 Split, Hrvatska

Tel: +385.21.360779  

Fax: +385.21.317254

Zeleni telefon: 072.123456

email: info@sunce-st.org