top of page

O UREDU

URED ZA DRUŠTVENO-KORISNO UČENJE ZA OKOLIŠ I ODRŽIVI RAZVOJ nastao je kao rezultat višegodišnjih aktivnosti povezanih s ovom tematikom koje je Sunce provodilo u partnerstvu sa splitskim visokoobrazovnim institucijama te srednjom školom.
 

Svrha je ureda pružanje informacije zainteresiranim studentima o mogućnostima provedbe DKU-a, osiguravanje potpore studentima i nastavnicima te daljnje umrežavanje za provedbu aktivnosti i projekata za zaštitu okoliša i održivi razvoj.
 

Ured pruža podršku visokoobrazovnim institucijama te organizacijama civilnoga društva zainteresiranima za uspostavu DKU programa edukacijom za provedbu društveno-korisnog učenja, edukacijom o ostalim participativnim metoda učenja primjenjivim u procesu obrazovanja za okoliš i održivi razvoj, kao i edukacijom o različitim temama povezanim sa zaštitom okoliša i održivim razvojem.  

MENTORI U UDRUZI SUNCE

Trenutni mentori

gabi.jpg

Gabrijela Medunić-Orlić

Izvršna direktorica

Gabrijela Medunić-Orlić, dipl. ing. kemije, univ. bacc znanosti i tehnologije okoliša, izvršna je direktorica Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Osim što je direktorice Udruge, također je voditeljica Programa zaštite okoliša i održivog razvoja i već je više od 15 godina uključena u razvoj i provedbu brojnih obrazovnih aktivnosti Sunca. Gospođa Medunić-Orlić angažirana je kao voditeljica Sunčevih dvaju međunarodnih projekata o društveno-korisnom učenju: Studenti uče građanstvo – društveno-korisno učenje za zaštitu prirode i okoliša (2016. – 2018.) i Praktično-aktivno-zajedno-interdisciplinarno! (2018. – 2020.). Njezina vizija i aktivna uloga u razvoju projekata i aktivnosti u području obrazovanja o okolišu od 2014. godine rezultirale su uspješnim partnerstvom Sunca i brojnih fakulteta Sveučilišta u Splitu. Ova partnerstva na temi društveno-korisnog učenja pridonijela su modernizaciji i poboljšanju kvalitete učenja na Sveučilištu u Splitu.

margita.jpg

Margita Radman

Voditeljica Odjela za edukaciju i informiranje

Margita Radman, mag. biol. et oecol., trenutno je zaposlena kao voditeljica Odjela za edukaciju i informiranje u Udruzi za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Nakon završenog fakultetskog obrazovanja, radila je kao pripravnica i muzejska odgajateljica s djecom i mladima u Prirodoslovnom muzeju u Splitu. Istovremeno je volontirala za Sunce. 2012. godine zaposlena je u Suncu u tadašnjem Međuodjelu edukacije i informiranja. U želji da unaprijedi svoje vještine i znanja, 2015. godine završila je program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodološkog obrazovanja na Filozofskom fakultetu u Splitu, u sklopu Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja. S programima društveno-korisnog učenja upoznala se 2013. godine radeći na projektu „Sudjelujmo u održivom razvoju“ (2013. – 2015.). Radom na tom projektu, Sunce se po prvi put susrelo s programima društveno-korisnog učenja. Od tada, u sklopu programa Sunca, sustavno radi na razvoju i provedbi programa za studente Sveučilišta u Splitu (projektima Društveno-korisno učenje i zaštita prirode i okoliša u Hrvatskoj - njemačko-hrvatski projekt za studente (2016. – 2018) i PAZI! - Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! (2018. – 2020.).

lina.jpg

Lina Vuletić

Projektna suradnica i volonterski koordinator

Lina Vuletić, mag. biol. et oecol. mar., trenutno radi kao projektna suradnica i volonterski koordinator (uključujući volontere Europskog solidarnog korpusa) u Udruzi za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Kao magistricu biologije i ekologije more, oduvijek ju je zanimala zaštita okoliša i ekologija. Njezin angažman u Suncu započeo je ulogom volontera-edukatora za studente uključene u program društveno-korisnog učenja u okviru projekta PAZI! - Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno!. To je bio njezin prvi kontakt s radom nevladine organizacije te s konceptom društveno-korisnog učenja kao obrazovnog pristupa. Nakon dvomjesečnog volontiranja na PAZI! projektu, započela je svoj rad u Suncu istim nizom aktivnosti, usputno radeći i na ostalim projektima. Od 2018. mentorica je dvije grupe studenata. Obje su grupe radile na miniprojektima koji su bili izvrsno medijski popraćeni na gradskoj razini i jako popularni među splitskim studentima i fakultetima.

andrea.jpg

Andrea Tvrdić

Pravni stručnjak i voditeljica projekata

Andrea Tvrdić, dipl. iur., trenutno radi kao pravni stručnjak u Suncu, jednoj od vodećih nevladinih organizacija koja stalno radi na stvaranju i promicanju zakona o okolišu među građanima, pravnicima, pravosudnim službenicima, sveučilišnim profesorima i studentima prava. Važan dio njezinog posla je mentorstvo novim naraštajima studenata prava i podizanje njihove svijesti o potrebi ovog posebnog pravnog područja: prava okoliša. Od početka projekta PAZI! - Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! (2018. – 2020.), Andrea Tvrdić uključena je u aktivnosti društveno-korisnog učenja. Njezina uloga je obrazovanje u području prava okoliša i promicanje društveno-korisnog učenja među profesorima i studentima, posebno na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu (jedan od vodećih partnera na ovom projektu). Kao voditeljica studentskih grupa razvijala je vlastite projekte i koordinirala njihov rad. Također je bila uključena u obrazovanje studenata o održivom gospodarenju otpadom i osnovnim pravnim alatima potrebnim za provedbu projekta.

tea.jpg

Tea Kuzmičić Rosandić

Suradnica edukatorica i voditeljica projekata

Tea Kuzmičić Rosandić, mag. biol. et oecol., trenutno je zaposlena kao suradnica edukatorica i voditeljica projekata u Udruzi za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce. Nakon diplomiranja, završila je program pedagoško-psihološko-didaktičko-metodološkog obrazovanja na Filozofskom fakultetu u Splitu, u sklopu Centra za istraživanje i razvoj cjeloživotnog obrazovanja. Radila je kao turistički vodič i suradnica na Odjelu za ekologiju, Podgora Čistoća, radeći s učenicima osnovne škole i vrtićkom djecom.  Istodobno je volontirala u aktivnostima Sunca. 2015. godine zaposlena je u Suncu u Odjelu za edukaciju i informiranje. Od 2015. godine uključena je u aktivnosti društveno-korisnog učenja kao studentski mentor na projektu Društveno-korisno učenje i zaštita prirode i okoliša u Hrvatskoj – njemačko-hrvatski projekt za studente (2016. – 2018.).

Prijašnji mentori


 

Marin Spetič, mag. soc., osim u području istraživačke sociologije, više od pet godina djeluje u području ekološkog obrazovanja, neformalnog obrazovanja i vrednovanja programa. Sudjelovao je, kako u podučavanju i osposobljavanju, tako i u osiguravanju kvalitete obrazovnog procesa, posebno u pogledu vrednovanja učinka neformalnih obrazovnih programa s mladima. Marin Spetič također je jedan od autora Programa mladih 2017. – 2020. za grad Split, Hrvatska. U svom stručnom i znanstvenom radu promovirao je neformalno obrazovanje i priznavanje kompetencija. Autor je niza evaluacijskih istraživačkih projekata u okviru Erasmus Plus programa, četiri znanstvena rada u području vrednovanja neformalnog obrazovanja, sociologije okoliša, društvenih vrijednosti i religije. Marin Spetič radio je u civilnom sektoru kao omladinski radnik, voditelj projekata, društveni istraživač, evaluator i komunikator za brojne programe neformalnog obrazovanja i druge. Sudjelovao je u projektu učenja o okolišu PAZI! - Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! u  Suncu. Njegova glavna uloga u projektima društveno-korisnog učenja bila je promocija, nadzor i procjena učinka. Također je sudjelovao u organizaciji prve konferencije o društveno-korisnom učenju na Sveučilištu u Splitu Obrazovanje za okoliš i održivi razvoj u Hrvatskoj kao organizator događanja i član Organizacijskog odbora.


 

Marija Nazlić magistrica je iz područja biologije i kemije. Radila je kao suradnica edukatorica u Suncu od 2012. do 2017. Trenutno radi kao asistentica na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu te je studentica doktorskog studija botanike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radeći kao suradnica edukatorica u Suncu, bila je angažirana na provođenju radionica sa studentima iz područja zaštite okoliša (radila je sa studentima Kemijsko-tehnološkog fakulteta, Ekonomskog i Filozofskog fakulteta). Sudjelovala je u radionicama o društveno-korisnom učenju i vodila studentske aktivnosti na projektu društveno-korisnog učenja Društveno-korisno učenje i zaštita prirode i okoliša u Hrvatskoj - njemačko-hrvatski projekt za studente (2016. – 2018.).

RAZVOJ DKU-a

bottom of page