top of page

PRAKTIČNI OBLIK NASTAVE

sunce_logo_prozirni_bez_teksta.png

Društveno-korisno učenje forma je nastave u kojoj student/ica sudjeluje u radu/projektu/aktivnosti koja se smatra korisnom za društvo, a najčešće unutar neke od organizacija civilnog društva. Time formalno ostvaruje određeni broj ECTS bodova unutar određenog kolegija. Ukupno tri strane, fakulteti/nastavnici, studenti i OCD-ovi, imaju dobrobiti od ovog modela. Student doprinosi ostvarenju misije i vizije organizacije, u istom trenutku stječe nova posebna znanja i vještine pod mentorstvom zaposlenika te ostvaruje ishode učenja planiranih određenim kolegijima. 

DRUŠTVENO-KORISNO UČENJE (DKU)

Više o našim partnerima, suradnjama, projektima i razvojnom putu društveno-korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj na Sveučilištu u Splitu i u Suncu.

Svakom DKU programu  u cilju je zajedničkim radom nastavnika, studenata i mentora u udruzi iznijeti novi projekt ili aktivnost. Pogledajte što smo do sada ostvarili!

Ako si student na Sveučilištu u Splitu, dio nastave obveznog ili izbornog kolegija možeš odraditi kroz programe DKU-a za okoliš i održivi razvoj u Suncu.

Saznaj više…

Moje su se kompetencije ovim programom dosta povećale. - student

O projektu "PAZI – Praktično-Aktivno-Zajedno-Interdisciplinarno! – programi društveno-korisnog učenja za okoliš i održivi razvoj"

Cilj je ovog dvogodišnjega projekta jačanje svijesti o važnosti usvajanja i primjene znanja i vještina, građanskoga angažmana i međusektorske suradnje za zaštitu okoliša i održivi razvoj. Provedbom projekta i programa društveno-korisnoga učenja potiče se aktivno sudjelovanje studenata i nastavnika, jača međusektorska suradnja te promovira i potiče društveno-korisno učenje o zaštiti okoliša i održivom razvoju. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH.


Nositelj projekta: Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce u Splitu


Suradnici:  Kemijsko-tehnološki  fakultet  u  Splitu, Ekonomski fakultet u Splitu, Pravni fakultet u Splitu, Filozofski fakultet u Splitu te Udruga bivših studenata i prijatelja Kemijsko-tehnološkog fakulteta u Splitu


Fond:  Operativni  program  „Učinkoviti  ljudski  potencijali“ 2014. – 2020., Europski socijalni fond


Ukupni je iznos projekta 1.272.288,34 kn, pri čemu sufinanciranje kroz ESF iznosi 1.025.450,89 kn.


Kontakt: Gabrijela Medunić-Orlić, dipl. ing. kemije, B.Sc. znanosti i tehnologije okoliša (izvršna direktorica),  gabrijela@sunce-st.org


www.strukturnifondovi.hr
http://www.esf.hr/operativni-program/ 


Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Sunca i ne odražava nužno stajalište EU-a i Ureda za udruge Vlade RH.

bottom of page